MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü, gaipliği veya ölüm karinesi ile sona ermeyen hak ve borçların kimlere ve ne şekilde intikal edeceğine ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır.

Ofisimiz alanında uzman avukat kadrosu ile; muris hayatta iken yapacağı miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat gibi iş ve işlemlerde hukuki destek sağlayabileceği gibi murisin ölümünden sonra çıkacak miras ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin +90 544 644 92 20