İDARE HUKUKU

İdare hukuku; idarenin tanımı, yapısı ve işleyişini düzenleyen bir hukuk birimidir. İdarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabii kılmak, işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirlemek suretiyle kamu yararının oluşturulmasını, idarenin bu sınırların dışına çıkması takdirinde bozulan kamu yararının tekrar tesis edilmesini ve bu sayede kişilerin hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmasını sağlar. T.C. Anayasasına göre idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır, idarenin işlem ve eylemleri nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar idari yargı alanında çözümlenir.

Ofisimiz alanında uzman avukat kadrosuyla; Hukuka aykırı oldukları ileri sürülen idari işlemlerin geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılması için açılan iptal davaları, İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan etkilenenler tarafından açılan tam yargı davaları, Her türlü idari sözleşmeden doğan uyuşmazlık davaları İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları, Kamulaştırma davaları, Memurların atama, disiplin cezası, terfi, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin davalar, Öğrencilerin not ve sınıf geçme işlemleri ile ilgili davalar, Belediyelerin imar planlarının iptali için açılmış olan davalar, Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması Başta olmak üzere İdare Hukukunun kapsamına giren tüm davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin +90 544 644 92 20