ARABULUCULUK

Arabuluculuk, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü noktasında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu doğrultusunda, tarafların özgürce seçtiği tarafsız ve uzman hukukçu üçüncü kişiler (arabulucular) vasıtasıyla, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra tarafların görüşmesini sağlamak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirerek birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini, aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlar.

Masraflı ve uzun yargılama süreçlerine maruz kalmadan tarafların iradelerinin esas alınarak uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması; alternatif bir hukuk yolu olan arabuluculuğu daha tercih edilebilir kılmaktadır.

Ofisimiz alanında uzman avukat ve uzman arabulucu kadrosuyla tüketici ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti vb. işçilik alacakları) gibi dava şartı arabuluculuk kapsamına giren süreçler başta olmak üzere arabuluculuğa elverişli tüm uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin +90 544 644 92 20